Tune IF Håndbold benytter børneattester og vi kræver, at alle vores trænere/ledere, der direkte har med børn at gøre, udfylder en børneattest. Dette gøres ved at udfylde en blanket, som Tune IF fremsender til politiet.

Hvad er en børneattest?

En børneattest indeholder oplysninger om afgørelser, der er eller har været registreret i afgørelsesdelen af Kriminalregisteret, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Bestemmelserne vedrører alle forbrydelser mod kønssædeligheden.

Yderligere information om børneattester kan findes på Politiets hjemmeside.
Find Tune IF's Børneattest til udfyldelse HER.