Kontingent 2020 / 2021 - brug nedenstående link. Evt. kontakt kasserer Marianne Lind (haandbold.kasserer@tune-if.dk)

Indbetal kontingent her.

Hold Årgang (fødselsår) Pris
Trille Trolle 2016 - 2019 * kr. 225,00
  Efterfølgende søskende kr. 175,00
U/4-U/8 Micro 2012 - 2016 kr. 610,00
U/9 Mix 2011 kr. 630,00
U/10 Piger / Drenge 2010 (2009 dispensation) kr. 630,00
U/13 Piger / Drenge 2007 - 2008 kr. 965,00
U/15 Piger / Drenge 2005 - 2006 kr. 1005,00
U/17 Piger / Drenge 2003 - 2004 kr. 1050,00
U/19 Piger / Drenge 2001 - 2002 kr. 1050,00
Senior under 25 år 1995 - 2000 kr. 1450,00
Senior over 25 år   kr. 1650,00
Old boys / girls - 1986 / - 1988 kr. 1250,00
Håndboldfitness   kr. 350,00
Passivt medlemskab   kr. 250,00


* Micro 4-6 år (2012-2016), der deltager i ugentlig træning (mandag), vil være at betragte som U/4 - U/8. Har man betalt Trille Trolle kontingent i indeværende sæson og påbegynder regelmæssig ugentligt træning, modregnes dette i U/4 -U/8 kontingentet.

Opkrævning og rettidig betaling er i september på grundlag af registrerede medlemmer.

Nye medlemmer:
Kontingent betales forholdsmæssigt fra måned for træningsstart/indmeldelse,
dog min. svarende til 3 måneders kontingent:

Indmeldelse: August, september, oktober 100%
November, december, januar 75%
Februar, marts, april 50%
Maj, juni, juli 25%

Indmeldelse skal foretages senest 3 uger efter træningsstart. Spillere kan ikke deltage i turneringskampe før de er indmeldt.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, Marianne Lind på mail til haandbold.kasserer@tune-if.dk.
Der ydes ingen refusion af opkrævet og/eller betalt kontingent.

Langtidsskader:
Medlemmer, der bliver forhindret i aktiv deltagelse i længerevarende periode (min. 3 mdr.), kan opnå kontingent-reduktion, således af dette forholdsmæssigt vil svare til kontingent for passivt medlemskab.