Kontingent 2021 / 2022. Evt. kontakt kasserer Marianne Lind (haandbold.kasserer@tune-if.dk)

Du kan indbetale kontingent her

Hold Årgang (fødselsår) Pris
Trille Trolle 2017 - 2021 (op til ca. 4 år) kr. 250,00
  Efterfølgende søskende kr. 200,00
U/4-U/8 Mikro * 2013 - 2017 kr. 610,00
U/9 Mix 2012 kr. 630,00
U/11 Piger / Drenge 2010-2011 (2009 dispensation) kr. 840,00
U/15 Piger / Drenge 2006 - 2008 kr. 960,00
U/17 Piger / Drenge
(en del af Team Hedeland Håndbold)
 2004 - 2005 kr. 1050,00
U/19 Piger / Drenge 
(en del af Team Hedeland Håndbold)
2002 - 2003 kr. 1050,00
Senior under 25 år 1996 - 2001 kr. 1450,00
Senior over 25 år   kr. 1650,00
Old boys / girls  - 1987 / - 1989 kr. 1250,00
Håndboldfitness   kr. 350,00
Passivt medlemskab   kr. 250,00
     


* Micro 4-6 år (2013-2017), der deltager i ugentlig træning (mandag), vil være at betragte som U/4 - U/8. Har man betalt Trille Trolle kontingent i indeværende sæson og påbegynder regelmæssig ugentligt træning, modregnes dette i U/4 -U/8 kontingentet.

Opkrævning og rettidig betaling er i september på grundlag af registrerede medlemmer.

Nye medlemmer:
Kontingent betales forholdsmæssigt fra måned for træningsstart/indmeldelse,
dog min. svarende til 3 måneders kontingent:

Indmeldelse: August, september, oktober 100%
November, december, januar 75%
Februar, marts, april 50%
Maj, juni, juli 25%

Indmeldelse skal foretages senest 3 uger efter træningsstart. Spillere kan ikke deltage i turneringskampe før de er indmeldt.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, Marianne Lind på mail til haandbold.kasserer@tune-if.dk.
Der ydes ingen refusion af opkrævet og/eller betalt kontingent.

Langtidsskader:
Medlemmer, der bliver forhindret i aktiv deltagelse i længerevarende periode (min. 3 mdr.), kan opnå kontingent-reduktion, således af dette forholdsmæssigt vil svare til kontingent for passivt medlemskab.