Priserne gælder for sæsonen 2024 / 2025

Ønsker man at spille håndbold i Tune If skal man indmeldes. Klik her for at komme til at tilmelde dig selv eller dit barn et hold. 

Ved spørgsmål, kontakt da vores kasserer Charlotte Bonde (haandbold.kasserer@tune-if.dk)

Hold Årgang (fødselsår) Pris.          
Trille Trolle 2020 - 2024 (op til ca. 4 år)         kr. 250,00  
  Efterfølgende søskende kr. 200,00  
U/4-U/8 Mikro * 2016 - 2019 kr. 670,00  
U/9 Piger / Drenge  2015 kr. 755,00  
U/11 Piger / Drenge 2013 - 2014 kr. 1010,00  
U13 Piger / Drenge  2011 - 2012  kr. 1080,00  
U/15 Piger / Drenge  2009 - 2010 kr. 1150,00  
U/17 Piger / Drenge  2007 - 2008 kr. 1260,00  
U/19 Piger / Drenge  2005 - 2006 kr. 1260,00  
Senior under 25 år 1999 - 2004 kr. 1450,00  
Senior over 25 år   kr. 1800,00  
Old boys / girls   kr. 1325,00  
Håndboldfitness                                       kr. 350,00  
Passivt medlemskab/ Trænermedlemsskab   kr. 250,00  


* Micro 4-6 år (2018-2020), der deltager i ugentlig træning (mandag), vil være at betragte som U/4 - U/8. Har man betalt Trille Trolle kontingent i indeværende sæson og påbegynder regelmæssig ugentligt træning, modregnes dette i U/4 -U/8 kontingentet.

Indmeldelse skal foretages senest 3 uger efter træningsstart. Spillere kan ikke deltage i turneringskampe før de er indmeldt.


Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, Charlotte Bonde på mail til haandbold.kasserer@tune-if.dk.
Der ydes ingen refusion af opkrævet og/eller betalt kontingent.

Langtidsskader:
Medlemmer, der bliver forhindret i aktiv deltagelse i længerevarende periode (min. 3 mdr.), kan opnå kontingent-reduktion, således af dette forholdsmæssigt vil svare til kontingent for passivt medlemskab.