Priserne gælder for sæsonen 2023 / 2024

Ønsker man at spille håndbold i Tune If skal man indmeldes. Klik her for at komme til at tilmelde dig selv eller dit barn et hold. 

Ved spørgsmål, kontakt da vores kasserer Charlotte Bonde (haandbold.kasserer@tune-if.dk)

Hold Årgang (fødselsår) Pris.         Pris v. indmeldelse efter 1/1-24
Trille Trolle 2019 - 2023 (op til ca. 4 år)                         kr. 250,00               kr. 125,00
  Efterfølgende søskende kr. 200,00 kr. 100,00
U/4-U/8 Mikro * 2015 - 2019 kr. 670,00 kr. 335,00
U/9 Piger / Drenge (Intet hold i denne sæson) 2014 kr. 755,00 kr. 377,00
U/11 Piger / Drenge 2012-2013 kr. 1010,00 kr. 505,00
U13 Piger / Drenge (intet drengehold denne sæson) 2010-2011  kr. 1080,00 kr. 540,00
U/15 Piger / Drenge (ingen hold i denne sæson) 2008 - 2009 kr. 1150,00 kr. 575,00
U/17 Piger / Drenge (ingen hold i denne sæson) 2006 - 2007 kr. 1260,00 kr. 610,00
U/19 Piger / Drenge (ingen hold i denne sæson) 2004 - 2005 kr. 1260,00 kr. 610,00
Senior under 25 år 1998 - 2003 kr. 1450,00 kr. 725,00 
Senior over 25 år   kr. 1800,00 kr. 900,00
Old boys / girls   kr. 1325,00 kr. 662,00
Håndboldfitness (intet hold i denne sæson)                                      kr. 350,00 kr. 175,00
Passivt medlemskab/ Trænermedlemsskab   kr. 250,00  


* Micro 4-6 år (2015-2019), der deltager i ugentlig træning (mandag), vil være at betragte som U/4 - U/8. Har man betalt Trille Trolle kontingent i indeværende sæson og påbegynder regelmæssig ugentligt træning, modregnes dette i U/4 -U/8 kontingentet.

Indmeldelse skal foretages senest 3 uger efter træningsstart. Spillere kan ikke deltage i turneringskampe før de er indmeldt.


Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, Charlotte Bonde på mail til haandbold.kasserer@tune-if.dk.
Der ydes ingen refusion af opkrævet og/eller betalt kontingent.

Langtidsskader:
Medlemmer, der bliver forhindret i aktiv deltagelse i længerevarende periode (min. 3 mdr.), kan opnå kontingent-reduktion, således af dette forholdsmæssigt vil svare til kontingent for passivt medlemskab.