Kontingent og Indmeldelse

Kontingent 2018 / 2019

Indbetal kontingent her.

Hold Årgang (fødselsår) Pris
Tumlinge 2014 - 2017 * kr.   175,00
  Efterfølgende søskende kr.   125,00
U/4-U/8 Micro 2010 - 2013 kr.   610,00
U/9-U/10 Piger / Drenge 2008 - 2009 kr.   630,00 
U/12 Piger / Drenge 2006 - 2007 kr.   965,00
U/14 Piger / Drenge 2004 - 2005 kr. 1005,00
U/16 Piger / Drenge 2002 - 2003 kr. 1050,00
U/18 Piger / Drenge (1999) 2000 - 2001 kr. 1050,00
 Senior under 25 år  før 1993 kr. 1450,00
Senior over 25 år   kr. 1650,00
Old boys / girls   kr. 1250,00
Passivt medlemskab   kr.   250,00


* Tumlinge 4-6 år (2010-2013) der deltager i ugentlig træning (mandag) vil være at betragte som U/4 - U/8. Har man betalt tumlinge kontingent i indeværende sæson og påbegynder regelmæssig ugentligt træning modregnes dette i U/4 -U/8 kontingentet

Opkrævning og rettidig betaling er i september på grundlag af registrerede medlemmer.

Nye medlemmer:
Kontingent betales forholdsmæssigt fra måned for træningsstart/indmeldelse,
dog min. svarende til 3 måneders kontingent:

Indmeldelse:  August, september, oktober 100%
November, december, januar 75%
Februar, marts, april 50%
Maj, juni, juli 25%

Indmeldelse skal foretages senest 3 uger efter træningsstart.

Indmeldelsesblanketter:
Indmeldelsesblanket Tumlinge Trille Trolle (PDF)

Udmeldelse:

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, Martin Østberg.
Udmeldelsesblanket kan findes HER (PDF) og kan evt. sendes
på mail til haandbold.kasserer@tune-if.dk.
Der ydes ingen refusion af opkrævet og/eller betalt kontingent.

Langtidsskader:
Medlemmer der bliver forhindret i aktiv deltagelse i længerevarende periode, min. 3 mdr. kan opnå kontingent reduktion, således af dette forholdsmæssigt vil svare til kontingent for passivt medlem.

Restancer:
Påmindelsesgebyr fastsættes til kr. 50,00 pr. påmindelse.

  1. Påmindelse udsendes ca. 3 uger efter forfaldsdato.

  2. Påmindelse udleveres ca. 2 uger efter 1. påmindelse via træneren, med besked om, at medlemmet vil blive nægtet adgang til træning/kampe hvis restancen ikke indbetales inden forfaldsdato.


Medlemmet vil fra betalingsfristen for 2. rykker være forment adgang til træning/kampe indtil det skyldige beløb er udlignet. Tune IF´s forretningsudvalg vil modtage underrettelse med udelukkelse fra samtlige afdelinger til følge.