Ved dommer- og/eller kampflytning, kontakt da: 

Max Rasmussen
Tlf: 30 70 65 07
max.b.rasmussen@gmail.com