Hvert år til generalforsamlingen uddeles Håndboldens Vandrepokal til en person, som har gjort sig ekstra bemærket. Det har vi gjort siden 1974. 


2022: Lene Barslund

2020: Brian Roos  

2019: Charlotte Bonde Mygind

2018: Alex Dirchsen Engbo

2017: Peter Mygind

2016: Frederik Frost

2015: Helle Pedersen

2014: Mikkel Langebjerg

2013: Jette Jensen

2012: Jens Kromann

2011: Dorthe Toftegaard

2010: Jette Jensen

2009: Lisbeth Jensen

2008: Peter Mygind

2007: Gert Hagen

2006: Mette Larsen

2005: Ole Sloth

2004: Per Madsen

2003: Max Rasmussen

2002: Malene Andersen

2001: Steen Bachmann

2000: Tina Madsen

1999: Michael “Luffe” Kristensen

1998: Kirsten Jensen

1997: Per Birch

1996: Ellen Madsen

1995: Brian Larsen

1994: Nancy Løkkegaard

1993: Lis Jørgensen

1992: Finn Hansen

1991: Hans Chr. Nielsen

1990: Axel Charmil

1989: Martin Andersen

1988: Inger Hass Christensen

1987: Jette Andersen

1986: Addi og Kjeld Nielsen

1985: Leon Pedersen

1984: Anni Brohus

1983: Lisbeth Jensen

1982: Erna Kornebæk

1981: Kirsten Nielsen

1980: Steen Christensen

1979: Lene Hansen

1978: Ruth Hess Jensen

1977: Flemming Roos

1976: Lizzi Hansen

1975: Per Balvig Andersen

1974: Ejleif Larsen