Tune IF kræver at alle ledere, som har med børn at gøre, skal underskrive en børneattest.

Børneattester bliver nu sendt til Politiet elektronisk, så afdelingen skal udfyldes en Excel liste, som Dorthe afhenter på jeres bopæl, da den ikke må sendes pr. mail.
Attesten ender i vedkommendes E-boks, hvorfra den skal underskrives elektronisk med Nem-ID.

Giv besked til Dorthe, når listen er klar: Dorthe Toftebjerg

 

</p