Tune Idrætsforening er stiftet 20. juni 1924, kun med fodbold på programmet, men allerede året efter blev gymnastik tilføjet, og senere er en række andre sportsgrene optaget.

Tune IF består i dag af en hovedafdeling og 12 selvstændigt ledede underafdelinger. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt 1 medlem fra hver afdeling, valgt af afdelingens aktive medlemsskare.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj, og foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Foreningens formålsparagraf er "at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger".
Foreningen er medlem af Dansk Idræts Forbund og Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund, lige som hver afdeling er medlem af de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund.

Tune IF har i dag knapt 4700 aktive medlemmer og de 12 afdelinger er Badminton, Billard/Dart, Bridge, Bordtennis (hører under badminton), Cykel Motion, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Motionscenter (CBL), Petanque, Svømning, Tennis og Trim.
Følgende aktiviteter er i dag et udvalg under Tune IF: Basketball, E-Sport, Floorball og Karate

Foreningen er hjemmehørende i Tune Sogn v/ Tune-Hallerne, dog foregår svømme-afdelingens aktiviteter i Greve's internationale svømmehal. Foreningen råder over 3 idrætshaller, alle med internationale mål, 3 tennisbaner med kunstgræsbelægning, 2 padelbaner, 1 opvisningsbane for fodbold, 1 grusbane og en boldfælled med plads til ca. 4 á 5 fodboldbaner samt 12 petanquebaner. Foreningen har bestyrelses- og klublokaler i Tune Hallerne, og Tennis- og Fodbold-/Trimafdelingerne har egne klubhuse.