Her finder du forsikringsoversigt i Tune IF: LINK til PDF fil

 

FORSIKRINGSOVERSIGT TUNE IF

 


FORSIKRINGSOVERSIGT TUNE IF OG TUNE-HALLERNE

Fælles forsikringer

Via vort medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI er vi automatisk dækket af 5 kollektive forsikringer hos TRYG. 

De 5 forsikringer er:  

 1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller
  ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
   
 2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

 3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
   
 4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

 5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse –  f. eks. et ulykkestilfælde.

 

Tune IF

Erhvervsforsikring policenummer 655-181.155 (ver.12)

Uden klausul mht frituregryde.

Tunehallerne er medforsikrede

Pris om årer: Kr. 33.888

 

Bygningsforsikring policenummer 657-362.671 (ver.02)

Omfatter klubhusene: tennis, petanque incl. redskabsrum og fodbold)

Pris om året: Kr 13.565

 

Bestyrelses- og Ansvarsforsikring policenummer: 670-8.046.924

Tunehallerne og alle bestyrelsesmedlemmer i afdelinger mv er medforsikret

Pris om året: Kr. 2.204

 

Tunehallerne

Sundhedsforsikring policenummer 652-3335.331

Pris om året: Kr. 12.664

 

Arbejdsskadeforsikring policenummer 659-0.030.032.367 (Ver 3)

Dækker de ansatte i hallerne

Pris om året: Kr. 12.664

 

Erhvervsforsikring policenummer 655-8.930.031.267 Ver 11)

Pris om året Kr. 1.880

 

Bygningsforsikring policenummer 657-356.905 (Ver 2)

Pris om året Kr. 99.358

 

 

Tune, den 3/12-2021