Tune IF´s hovedafdeling afholder generalforsamling
tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 18.00 i det store mødelokale

Forslag skal være hovedformanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen

 

 

Tune IF's vedtægter 2022: HER