Tune IF´s hovedafdeling afholder generalforsamling
onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.00 i det store mødelokale

Forslag skal være hovedformanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen

Tilmelding er et krav i disse Covid-19 tider - nærmere følger

Tilmelding. ?

 

 

Tune IF's vedtægter: HER