Tune IF´s hovedafdeling afholder generalforsamling
tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 18.00 i det store mødelokale

Forslag skal være hovedformanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen

 

 

Tune IF's vedtægter: HER