Pauli Christensen
Formand

Dorthe Toftebjerg
Hovedkasserer

Lotte Jensen
Forretningsudvalg

Michael Olsen FU
Forretningsudvalg

Tina Larsen
Forretningsudvalg

Dorthe Friis-Vigh
Forretningsudvalg

René Larsen
Badminton

Frantz Johansen
Billard

Ebba Mygind
Bridge

Henrik G. Jørgensen
Cykel Motion

Aleksander S. Müller
E-Sport

Casper Appel Friis
Floorball

Louise Engbo
Håndbold

Per Lund Sørensen
Fodbold

Jeannette Bahnsen
Gymnastik

Michael K. Kristensen
Svømning

Peter Buch Larsen
Tennis

Svend Rolff Heiselberg
Trim

Lise Persson
Image og forsikring

Michael Olsen
Tune-Hallerne