Visioner
-  Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge,
kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.
-  I samarbejde med de andre afdelinger, at unge fårmulighed for meningsfuld og aktiv
sportslig samvær med henblik på positiv udnyttelse af fritiden.
-  Uddanne kvalificerede ledere og trænere.
-  At klubbens hold på værdig og sportslig vis skaber rammer for korrekt adfærd og opførsel
i relation til idrættens opdragende virkning.
-  Fastholde socialt samvær og udvikle klubmiljø.
-  Alle medlemmer kan spille fodbold uanset hvilke færdigheder de besidder.
-  Vi ønsker at trænerne følger udviklingen fra DBU og SBU for hvad spillerne skal kunne
med hensyn til teknik, taktik og fysik.
-  At alle implicerede parter i afdelingen gennem samarbejde og i fællesskab løser de
opgaver og problemer der eventuelt opstår.