Forventninger til trænere, spillere og forældre         Kan hentes som pdf HER

 

Når du er en del af Tune IF Fodbold...

Vi vil i det følgende søge at beskrive, hvad det indebærer at være en del af Tune IF Fodbold. Dette omhandler både trænere/ledere, spillere og forældre.

Tune Fodbold er en "forældre-drevet bredde klub". Der skal være plads til alle og vi er meget afhængige af et stort forældreengagement for at få de enkelte hold/årgange oprettet og til at fungere og udvikle sig op gennem barn- og ungdomsårene. Der vil således som hovedregel ikke blive stillet trænerkapacitet(er) til rådighed fra klubbens side. Man må som forældre selv "på banen" hvis man ønsker, at der skal være et fodboldtilbud til sin søn eller datter.

Som klub garanterer vi opbakning med alt det praktiske såsom bolde, spillertøj, træningsfaciliteter, holdtilmelding, stævner og hvad der ellers hører med. Klubben vil efter en given tid have mulighed for trænerkurser til de forældre der måtte ønske dette. Det vil indledningsvis være interne "begynder" kurser og kan på sigt udvikle sig til træneruddannelser gennem DBU for dem der virkelig bliver bidt af trænergerningen.

Klubbens forventninger til trænere og ledere:

Tune IF Fodbold ønsker at være en attraktiv klub for både trænere og spillere og vi ønsker at drive klubben, hvor der skal være plads til alle spillere, uanset niveau, og alle spillere skal udfordres, udvikles og have det sjovt.

Vi mener, at spillerne har krav på en engageret træner, der går op i sit trænerjob og er velforberedt til både træning og kamp. Træneren skal altid møde op til tiden, altid være åben og imødekommende samt generelt altid være et positivt og et modent forbillede for spillerne - både på og udenfor banen.

Tune IF Fodbold forventer, at du som træner:

 

-   Møder til 2 gange træning om ugen og deltager i de kampe som holdet skal deltage i.

    Dog kun en gang træning for de alleryngste.

-    Er klar til start af træning på banen til fastsat tid og har planlagt dagens træning på forhånd.

-    Er ansvarlig for afholdelse af 1-2 forældremøder om året, hvor du orienterer om hvad du forventer/ønsker at forældregruppen skal stå for på årgangen. Det kan være en stor fordel at engagere en forælder til at være holdleder, som evt. står for nogle af de administrative opgaver på holdet. Dette kan være sociale sammenkomster udenfor fodbolden, kørselskoordinering til udekampe, ansøgning om midler til rejser eller ekstra udstyr etc.

-     Er indforstået med at udviklingen af de unge mennesker er vigtigere end resultatet af kampene.

-        Er klar over, at en af de vigtigste faktorer, når du arbejder med børn og unge, er at du er positiv og skaber glæde, så de unge trives og føler sig godt tilpas i dit selskab.

-        I god tid melder til bestyrelsen, hvis du ønsker at stoppe som træner, så klubben har mulighed for at finde en ny træner og skabe et godt skifte til gavn for de unge mennesker. Dette gælder også hvis du ønsker kurser. Kom endelig og lad os se hvad vi kan finde ud af.

-        Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at du og holdet opfører jer ordentligt når I repræsenter klubben. Det gælder både overfor spillere & forældre men også overfor modstandere, dommere mv.

 

 

Vi mener, at de ti trænerbud som er udarbejdet af DBU er gode grundsten i trænergerningen:

 

  1. At have udarbejdet et træningsprogram        

- Børnene har krav på en forberedt træner.

  1. Al træning foregår med bold

- Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder.

  1. At der er én bold til rådighed pr. spiller          

- Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol, drible- og finte-træning.

  1. At spilleren er i centrum             

- Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt.

  1. At der spilles på små områder. 

- Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.

  1. At træningen foregår i mindre grupper          

- Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil.

- Brug meget gerne stationstræning.

- Reducer køen for at øge koncentrationen.

  1. At sikre mange boldberøringer

- Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt.

  1. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen 

- Ofte overværer mange forældre børnenes træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.

  1. At udvikle spil-intelligens.          

- Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene, men hvis børnene skal have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene. Det kan sammenlignes med klasselokalet, hvor læreren vejleder i stavning, matematik med mere, men lader børnene selv finde løsningerne.

  1. At der er god stemning                

- Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning

 

Klubbens forventninger til forældre

 

Forældreengagement er en kæmpe ressource og en gave til fodbolden.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de går til fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren og holdlederne.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne overfuser dommeren eller modstanderen. Eller hvis fx en far konsekvent driver sit barn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultat pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne. Børnene kan sagtens indordne sig dommeren og kampens forløb; det er når der kommer aggressive tilråb fra sidelinjen, at de føler sig uretfærdigt behandlet og derfor selv bliver ophidsede.

 

DBU lancerede for nogle år siden en kampagne ”Husk respekten” der skulle bremse forældres dårlige opførsel på sidelinjen. Kampagnen tager udgangspunkt i en rundspørge med deltagelse af over 2.000 spillere, trænere, dommere og ledere fra landets fodboldklubber. Fra kampagnen vil vi bringe følgende afsnit:

 

”En del af de adspurgte i undersøgelsen har meldt ind med deres personlige oplevelser. Og her er der mange, der kan skabe både forargelse og bekymring.

 

En træner fortæller, at han har måtte bortvise en forælder, der råbte til sin egen datter, at hun sagtens kunne løbe fra ”den fede tøs”, som var hendes direkte modstander. Heldigvis var der opbakning fra de andre forældre til bortvisningen. Men det er ikke altid nemt at håndtere ophidsede forældre, når man er en ung frivillig træner – der i øvrigt ofte er afhængig af engagerede forældres hjælp.

 

Forældre til børn helt ned i seks-otte-årsalderen fortæller, hvordan de kan høre andre forældre råbe til deres børn, at de skal gå efter benene. Med andre ord bruger de samme hårde retorik som på tilskuerpladserne til superliga- og landskampe – selv om der kun er tale om helt små børn.

 

Begge steder bør forældre og fans vide bedre og opføre sig ordentligt. Engagement og entusiasme er godt og et vigtigt element i fodboldens verden. Men grove tacklinger – og opfordringer til samme – må aldrig blive en accepteret norm i dansk fodbold.

 

Ifølge undersøgelsen handler mange tilråb om spillernes udseende og deres fodboldevner. Ofte går det ud over spillere, der allerede er usikre. Det er aldrig okay, men det virker ekstra hårdt, at man ligefrem går efter drengen eller pigen, der måske kæmper i forvejen – fordi man bliver revet med, fordi man ønsker succes for sit eget barn. Tilråbene kommer fra modstanderholdets forældre, men det kan også være fra trænere, der i kampens hede vælger at råbe efter modstandernes spillere. Det er ikke kun spillerne, det går ud over. Dommerne må lægge øre til tilråb som fjols, tumpe og klovn fra forældre og trænere på alle niveauer og aldersklasser.

 

Det er simpelthen ikke i orden, at de frivillige dommere, der bruger deres fritid på at skabe gode rammer for andre, skal lægge øre til den slags. Også selv om de fleste dommere samlet set oplever god respekt for deres rolle på fodboldbanen.”

 

Det er de færreste der synes, at ovennævnte eksempler hører hjemme i børnenes fritidsaktiviteter. Og endnu færre tror, at de selv kunne finde på at opføre sig sådan som forældre. HUSK DET når du er ude for at se dit barn have det sjovt med sine kammerater.

De 10 forældrebud:

 

-        Mød op til kamp. Dit barn sætter pris på det.

-        Forhold dig i ro på sidelinjen. Lad børnene spille.

-        Ophold dig kun langs den ene sidelinje, OG i god afstand til trænere og spillere.

-        Respekter trænerens beslutninger. Vær positiv og støttende.

-        Respekter dommerens beslutninger. Se på dommeren som en vejleder.

-        Skab god stemning ved kampene. Byd fx udeholdets forældre en kop kaffe.

-        Spørg om kampen var spændende og sjov – IKKE om resultatet.

-        Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr (og overdriv ikke).

-        Bak op om holdets og klubbens arbejde. Din indsats bliver værdsat. Ikke mindst af dit barn.

-        Husk på at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig.

 Hvad forventer klubben af sine spillere...

Når man melder sig ind i Tune IF Fodbold, melder man sig ind i en gruppe, et sammenhold der ofte handler om meget mere end bare to ugentlige træninger og en kamp i weekenden.

Du vil sikkert stifte venskaber, som du har resten af livet. Det kan rigtig mange nuværende spillere/medlemmer helt op til 70+ år nikke genkendende til. Der er venskaber gennem fodbold der går mere end 50-60 år tilbage, hvor man også har socialt samvær, der intet har at gøre med fodbold.

Men rammen er selvfølgelig fodbold. Det er igennem denne fantastiske fritidsinteresse vi mødes, finder sammen som holdkammerater, lærer at respektere hinandens forskelligheder og acceptere, at vi måske ikke alle er lige gode til fodbold, men det gør ikke noget, for vi går på banen for at vinde - Sammen!

Hvis du nu sidder med en fornemmelse af, at vi bare er nogle knoldesparkere allesammen, så skal du vide, at der i vores klub også er muligheder for dem som virkelig prioriterer fodbolden og har ambitioner. Disse ambitioner kunne være at komme til at spille i de bedste ungdomsrækker eller at spille i divisionerne når du rammer senior-alderen. Her skal du vide, at vores klub aldrig vil stille sig i vejen for, at du kan prøve dit talent af i andre klubber med Elite-hold på menuen. Tværtimod. Giv det et skud. Går det godt, kan vi som klub være stolte af, at du fik din "uddannelse" i Tune. Går det alligevel ikke af den ene eller anden grund, ja så spiller vi stadig oppe på Tunehøj og vil elske at byde dig velkommen tilbage i folden.

Vi forventer af dig som spiller:

- At du kommer til planlagte træninger og kampe.

Det er dødirriterende som træner at have planlagt et trænings-pas og så kan det ikke gennemføres på grund af for få fremmødte.

Vi ved godt at der er mange hensyn at tage i hverdagen og at det hele skal balanceres. Skole, Tante Odas fødselsdag eller hvad det nu måtte være. Fordelen ved fodbold er, at du ved lang tid i forvejen, hvornår der er træning og kamp. Så ingen overraskelser der. Prøv at prioritere din fodbold og planlæg f.eks. dit skolearbejde, som selvfølgelig skal laves. Der er mange der er afhængige af, at du møder op som aftalt.

- At du møder til træning positiv overfor holdkammerater og trænere

Intet er mere demotiverende end at se nogle sidde og surmule. Der kan sagtens være sket noget i skolen, hjemme eller på arbejdet der har gjort dig i dårligt humør, men så vend den om og tænk: "Det er lige meget nu, for nu er jeg til fodbold! Så må jeg deale med det andet bagefter."

Det kan også være, at du synes, at det er dødssyge øvelser eller du hellere vil spille en anden plads når du spiller kamp. En træner har rigtig mange ting der skal balanceres for at HELE holdet "bevæger sig fremad". Dette gælder både fodboldteknisk og taktisk og ikke mindst socialt for at få gruppen til at fungere. Nogle gange er det dig der må "bide i det sure æble" og "tage een for holdet". Giv den en skalle og synes du stadig, at det hele er noget lort efter kampen eller træningen, så få en snak med træneren.

- At du møder i omklædningsrum før træning og kamp OG bader efter træning eller kamp.

Dette er med til sikre det sociale sammenhold, som er hele fundamentet på et fodboldhold.

- At du gør dit bedste. Både til kamp og træning.

Ingen er forpligtet ud over egne evner. Træneren kender dit niveau og har planlagt hvad du skal lave på baggrund af dette. Så gør hvad du kan og du vil opleve, at du bliver bedre hele tiden.

- At du opfører dig ordentligt.

ALTID vær en god kammerat. Er der problemer socialt på holdet, så få en snak med træneren, hvis I ikke kan klare det indbyrdes. De eneste der ikke skal være plads til er dem der laver problemerne! Mobning er fuldstændigt uacceptabelt.

- At du repræsenterer klubben på den bedste måde.

Når du trækker den gule bluse med Tune-logoet over hovedet inden kamp, er du ikke mere kun dig selv; du er repræsentant for et sammenhold der går 100 år tilbage. Dette betyder, at du altid skal gå foran med et godt eksempel overfor modspillere, tilskuere og ikke mindst dommere. Dét giver respekt, modsat uartig og umoden opførsel.

For både forældre og spillere har klubben en forventning om, at man tager sin del i de mange opgaver der er forbundet med at drive en fodboldklub som vores. Af disse kan nævnes: Salg af flag til Fodboldens Dag, salg af julekalendere, dommerbordsvagter ved stævner i Tune Hallerne og hjælp til vores stadigt stigende engagement i Tune Festen.

Kan du leve op til disse forventninger (og man kan vel godt sige at kravene ikke er store)... ja så har vi et tilbud til dig, som du kan gøre brug af hele livet.

Velkommen i klubben!