ER DU MEDLEM AF FODBOLDENS VENNER?

Du kan blive medlem ved henvendelse til Bestyrelsen eller ved indbetaling til Nordea, konto 2280-0809988457 .

Kontingent er kr. 65,- for enlige og kr. 125,- for hele familien.