Generalforsamling

Fodboldens Venner i Tune afholder

 
G E N E R A L F O R S A M L I N G   2019
  
 
Torsdag den 14. marts 2019
kl. 19.30 i Tune-hallen
 
 
Forslag skal være formand Steen Bøge Larsen
 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen kan læses HER