Generalforsamling

Fodboldens Venner i Tune afholder

 
G E N E R A L F O R S A M L I N G   2020
  
den 29. september 2020
kl. 19.30 i Tune-hallen
 
 
Forslag skal være formand Steen Bøge Larsen
 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Indkaldelsen kan læses HER
Referat fra generalforsamlingen 2019 kan læses HER