Per Sørensen
Formand
T: 51 54 46 86

Dan Petersen
Klubhusansvarlig
T: 20 77 17 55

Maiken Hørsted
Webmaster
T: 20 42 96 87