Karsten Kollerup
Klubhusbestyrer
T: 26 83 76 46

Dan Petersen
Klubhusansvarlig
T: 20 77 17 55

Maiken Hørsted
Webmaster
T: 20 42 96 87