Fodbold er selvsagt den ældste af alle afdelingerne i Tune IF, idet det var den sportsgren, der startede det hele i 1924. Datidens forhold var meget primitive, idet kampbanen/spillestedet var en almindelig græsmark på en af sognets gårde. Kontingentet var i 1930 6 kr. for hele året. I sommeren 1931 blev der spillet 20 kampe, hvoraf 10 blev vundet, 8 tabt og 2 endte uafgjort.

I 1932 var der så mange spillere, at der kunne stilles 2 hold og i 1933 også et drengehold, samt et oldboyshold. Indtil 1933 var det udelukkende trænings- og venskabskampe samt kampe ved stævner og sommerfester, der blev arrangeret, men dette år blev Tune IF indmeldt i Sjællands Boldspil Union og man deltog med et B-hold i turneringen.

Der har været spillested på ret mange forskellige steder i Tune, men i 1933 erhvervede man et areal midt i byen for at få et permanent spillested. Og efter et kæmpe arbejde med planering, tilsåning, opsætning af hegn m.m. alt sammen på frivillig basis, kunne foreningens egen bane indvies i august 1934.

De næste par år blev banearealet udvidet og banen vendt til nord-syd, som den for øvrigt ligger i dag.

Den næste store landvinding skete i 1953, da foreningen opførte sit eget murfaste klubhus (nuværende pensionistcenter) og hermed blev foreningens forhold væsentlig bedre end alle naboklubbernes.

Disse rammer var foreningens aktiv helt frem til 1970, hvor et nyt idrætsanlæg og halbyggeri var blevet påkrævet, idet også Tune havde fået vokseværk med mange tilflyttere i den sportsaktive alder.

Det gamle idrætsanlæg blev kapitaliseret og overtaget af kommunen og kapitalen indskudt i Tune Hallen.

Rent sportsligt har fodboldafdelingen klaret sig særdeles godt gennem alle 75 år med enkelte højdepunkter. Således rykkede 1.holdet i 1951 op i mellemrækken, der var rækken lige under sjællandsserien. Det blev til 2 sæsoner i denne høje række og herefter kom man ind i en krise, idet mange spillere flyttede fra byen, hvilket medførte, at fodbold for seniorer helt ophørte i 1956. Men allerede i 1957 fik man hold på tingene igen, og siden har afdelingen udviklet sig kolossalt både resultatmæssigt og medlemsmæssigt.
Fodbolden har i dag gode forhold på det nuværende idrætsanlæg og er en af Tune IF's store afdelinger.

Afdelingen har gennem tiderne forstået at forny og videreudvikle sig, dette kan aflæses af de aktiviteter, som der tilbydes medlemmerne, bl.a. udenlandsrejser for ungdomsspillere, stort årligt ungdomsstævne (fodboldens weekend) og en årlig træningsturnering før sæsonstart for seniorholdene.

Afdelingen har på den finansielle side skaffet sig gode sponsorer og ikke mindst har den i 1979 stiftede støtteforening "Fodboldens Venner" været et særdeles godt aktiv.

I 1994/95 får afdelingen eget klubhus på idrætsbanen og går i samarbejde med Trimafdelingen om anvendelsen. Hermed er et længe ønsket aktiv blevet indfriet.

I efteråret 1998 lykkedes det så endelig at opnå oprykning for 1.holdet til serie 1 efter i 10 år at have ligget i serie 2 og i perioden haft mange oprykningschancer, som dog er glippet i sidste øjeblik.
Tune IF har som tidligere nævnt en gang før været oppe i rækken lige under Sjællandsserien, nemlig i 1951, men en sammenligning med præstationens størrelse dengang og i dag skal man sikkert undlade, men ét er givet, det er et meget flot resultat af en klub af Tune IF's størrelse.

Afdelingen har i dag ca. 350 medlemmer, hvoraf ca. 75% er ungdomsspillere, og man deltager i turneringer under S.B.U. og amtsforeningen. Det er fortrinsvis de indendørs turneringer, der foregår i amtsregi.
Antallet af turneringshold har i en årrække ligget stabilt, og er p.t. 3 seniorhold, 3 oldboys-, 13 ungdoms- og 2 dameseniorhold.