Generalforsamling Fodbold

07. feb 2019 19:30, Tune-Hallerne, 2 timer

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter:
Forslag skal være formand Per Sørensen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.