1. Kun medlemmer må benytte tennisbanerne, og først når kontingent er betalt.
  2. For at reservere en bane i en time skal mindst to medlemmer reservere via reservationssystemet på nettet. Spilles double, skal alle fire spillere reservere. Spilles double over to timer, reserveres med to spillere pr. time.
  3. Man kan reservere to tider af gangen, men kun 14 dage frem.
  4. Retten til en reserveret bane ophører, hvis man ikke er tilstede på denne senest 10 minutter efter timens begyndelse. Den tomme bane kan så reserveres og benyttes af andre medlemmer.
  5. Medlemskortet skal altid medbringes og vises på forlangende til et bestyrelsesmedlem.
  6. Juniorer, til og med 17 år, samt medlemmer med forældrekontingent må ikke reservere baner efter kl. 18.00 på hverdage, og ikke før kl. 12.00 på lør-, søn- og helligdage. Undtagelse: Hvis en junior reserverer og spiller med et seniormedlem.
  7. Et medlem kan reservere en bane sammen med en gæst (som "gæstespiller" i reservationssystemet). Man booker med sit eget medlemsnummer, samt med navnet "gæstespiller". En gæstetime koster 50,- kr. og afregnes inden spilletimen begyndes, ved betaling på tennisafdelingens konto (reg. nr. 0393 konto 3485198295) med oplysning om navne på medlem og gæst, samt spilletidspunkt.
  8. En gratis prøvetime til en gæst kan bevilges af bestyrelsen i forbindelse med hyggetennis og ældretennis eller efter anden aftale.
  9. Bestyrelsen er berettiget til at reservere baner til træning, turneringer, arrangementer og lignende. Det tilstræbes, at max. tre baner reserveres, således at der er min. én bane til fri reservering. Dog kan bestyrelsen reservere alle fire baner ved større eller sammenfaldende arrangementer, deriblandt holdkampe og træning.
  10. Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne af kortere eller længere varighed efter bestyrelsens skøn.

 

God spillelyst.

Bestyrelsen.