I vintersæsonen 2022-23 vil der igen være flere muligheder for at spille tennis i Tune Hal 3.

Fri booking

Fri booking i Hal 3 koster 350,- kr. + 50,- kr. i indmeldelsesgebyr for nye medlemmer.

Beløbet indbetales på reg.nr. 5396 konto nr. 0251726. For tidligere medlemmer: Husk at opgive jeres nummer ved indbetalingen!

Tider, der kan bookes, fremgår af bookingsystemet. Husk at booke senest dagen før af hensyn til halvagten.

Der kan forekomme weekender, hvor hallen benyttes af andre afdelinger.