Tennisafdelingen havde stiftende generalforsamling den 18. august 1977, og de første to baner blev taget i brug i september 1977. Interessen var meget stor og afdelingen fik mange medlemmer.

For at kunne deltage i diverse turneringer blev afdelingen indmeldt i Sjællands Tennis Union inden sæsonstart i 1978. I 1979 blev yderligere to baner taget i brug og medlemstallet steg til 330 medlemmer. Endvidere blev klublivet udbygget, da man i efteråret 1980 fik et rimeligt godt klubhus opstillet tæt på banerne. I 1988 bliver klubhuset udskiftet med et nyt og større og i 1996 bliver også bad og toiletforhold bragt i orden.

De fire baner, der fortsat er til rådighed, har gennem årene været genstand for div. ombygninger og forbedringer, bl.a. med kunstgræs, men der har ofte været rejst stor kritik over for Greve kommune på grund af manglende eller dårlig vedligeholdelse. Efter opførelsen af Tune Hal 2 fik afdelingen endelig mulighed for at kunne spille indendørs i vinterhalvåret, men det er selvsagt den udendørs aktivitet, der er den altdominerende og derfor er det også vigtigt, at baneforhold og banestandard er i orden, hvilket på nuværende tidspunkt er tilfældet, idet det efter megen polemik med Greve kommune lykkedes at få totalrenoveret de to dårligste baner i sensommeren 1998. De sportslige resultater frem til 1994 må betegnes som tilfredsstillende, idet man kunne deltage med 5 seniorhold og 2 juniorhold i turneringer, og man havde flere oprykninger i perioden.

Efter 1994 er der sket en medlemstilbagegang, hvilket er analog med hvad der sker på landsplan, men også de periodevis dårlige baneforhold med manglende vedligeholdelse har spillet afgørende ind. P.t. har afdelingen ca. 140 medlemmer, som stort set er seniormedlemmer. Det færre antal medlemmer har også medført, at man i dag har færre hold tilmeldt turneringerne under Sjællands Tennis Union. Nu da baneforholdene er blevet bragt i orden, forventes en tilgang i medlemmer for sæson 1999.