Som medlem skal du overholde de til enhver tid gældende Husets Regler. 
Det sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle. 

OPFØRSEL
Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Tune IF Fitness, CBL. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden. Vi accepterer ikke adfærd i vores Center, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.
Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra Tune IF Fitness, CBL

HYGIEJNE
Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn. 
Maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med de blå klude.
Vi anbefaler, at du spritter dine hænder af både før og efter din træning.
Medbring evt. et lille rent håndklæde, som du kan bruge som underlag til din træning.

ADGANG TIL CENTRET
Du skal altid benytte din nøglebrik for at få adgang til centret også selvom flere går ind samtidigt.
Kun medlemmer har adgang til Tune IF Fitness, CBL, og medlemskabet og nøglebrikken er personligt og må IKKE benyttes af andre, 
Det er IKKE tilladt at lukke andre ind i centret. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning og medlemsskabet vil straks blive ophævet. Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra personalet.

SKABE I TRÆNINGSCENTRET SAMT MEDBRAGTE OG EFTERLADTE GENSTANDE
Det anbefales at låse værdigenstande inde i skabene i træningscentret for at mindske risikoen for tyveri. Tune IF Fitness, CBL påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabene. Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. 
Tasker, jakker og lignende hører til i receptionsområdet og må ikke medbringes rundt i centret.

BEHANDLING AF UDSTYR OG MASKINER
RYD OP EFTER DIG – At du kan løfte en 20 kg. skive på stangen betyder ikke, at den næste kan løfte den af. Efterlad ikke skiver på vægtstangen.
Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt før du slipper ellers brug Droppads som findes på 1. Sal.
Det er tilladt at bruge kalk, du skal blot sørge for at både gulv og udstyr bliver rengjort efter dig.
Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centret.

BEKLÆDNING/SKO
Træningen skal foregå i rene indendørs skiftesko og træningsegnet tøj. Ved skiftesko forstås, at du ikke træner i de samme sko som du træder ind ad døren i. Rene og tørre strømpesokker accepteres. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

BØRN
Det er tilladt at have børn med i centret i forbindelse med medlemmets egen træning. Børnene skal opholde sig i café eller lounge området, det er ikke tilladt for børnene at opholde sig på maskinerne eller i træningsarealerne. Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes. Du må have din baby med i babylift eller autostol. Det er ikke tilladt at medbringe barnevogn i centret.

MUSIK / MOBIL / KAMERA
Benyt høretelefoner hvis du ønsker at lytte til egen musik. Du må ikke spille musik via højtalere på din telefon el.lign. 
Du kan bruge træningscentret musikanlæg via bluetooth, blot det er aftalt med de andre der træner i samme lokale.
Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på lydløs under træningen. 
Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centret uden deres samtykke.

VIDEOOVERVÅGNING
Der er videoovervågning i træningscentret.

PRIVAT VIRKSOMHED
Der må ikke udøves privat virksomhed, såsom personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående tilladelse fra Tune IF Fitness, CBL.

DOPING
Brug af doping accepteres ikke. Hvis du af Anti-Doping Danmark bliver testet positiv eller nægter at blive testet, vil du blive bortvist fra 
Tune IF Fitness, CBL. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.

ÅBNINGSTIDER
Tune IF Fitness, CBL har åbent fra kl. 4.00-23.00, alle ugens dage.
Vores åbningstider skal overholdes og det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

NØDUDGANGE/BRANDDØRE
Nødudgangene/Branddørene i centret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. 
Misbrug af nødudgange medfører pålæggelse af et gebyr.

 

Brud på reglerne kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.
Denne version af Husets Regler er gældende pr. 10. maj 2021