Alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede skal have adgang til vores samværpolitik via vores hjemmeside.

Det er en pligt, at alle bestyrelsesmedlemmer, instruktører og frivillige i gymnastikafdelingen kender og efterlever indholdet i samværpolitikken.

Formålet er:

                             -at alle forældre skal kunne være trygge ved, at sende deres børn til gymnastik

                             -at alle unge skal føle sig trygge ved, at komme i foreningen

                             -at alle instruktører og frivillige skal kunne føle sig trygge, i arbejdet med børn og unge

 

Børneattester

Det er et krav, at alle ledere i Tune IF over 15 år udfylder en børneattest.

Formand, Jeannette Bahnsen er ansvarlig for indhentningen i Gymnastikafdelingen, som afleveres til Tune IF Hovedafdelings kasserer. Oplysninger behandles fortroligt og i henhold til lovgivningen.

Er en instruktør eller frivillig registreret i Kriminalregistret, er det ikke muligt at få virke i Tune IF.

 

Undgå misforståelser

Alle instruktører, ledere og frivillige skal sørge for og undgå at bringe sig selv i situationer, hvor deres hensigt eller optræden kan misforstås.

I forbindelse med modtagning af springgymnaster vil der opstå situationer, hvor en instruktør ved uheld kan ramme ”private” dele af kroppen. Det er bestemt ikke hensigten og såvel børn som forældre, skal vide og acceptere, at det kan forekomme.

Skulle en instruktør komme i en situation, som kan misforstås af andre, skal denne kontakte formanden for drøftelse om der skal kontaktes forældre, for børn og unge under 18 år, samt kontakte hovedforeningens formand.

 

Krænkelser

Alle har pligt til, at kontakte formanden eller bestyrelsen hvis der er rygter om krænkelse eller har mistanke.

Formanden vil kontakte Hovedforeningen, som træffer afgørelse om hvad der skal gøres og hvem der skal kontaktes.

 

Omgangsform i Gymnastikafdelingen:

Vi kommunikerer ordentlig og respektfuldt til og med  hinanden, i både tale og skrift. Vi acceptere ikke udtalelser, som kan virke nedsættende eller krænkende på modtager.

Ingen instruktører har ansvaret alene for et hold – med mindre det er et familiehold.

Ved overnatning hvor begge køn er repræsenteret, skal der være ledere tilstede af begge køn.

Det er ikke tilladt, at have mobiler tændt under træning for, at undgå uro.

Det er ikke tilladt for børn eller forældre, at filme andre børn under træning eller omklædning.

Det er tilladt, at filme ved gymnastikopvisning og instruktører har tilladelse til at filme undervisning til brug i undervisningen eller til, at lægge op vores hjemmeside.

Ønsker en instruktør ikke, at der er forældre til stede i undervisningstiden – skal dette respekteres. Dog kan der opstå situationer for enkelte børn, hvor dette er nødvendigt og der indgås derfor personlige aftaler med instruktøren. Disse aftaler bør respekteres af andre.

Der kan træffes individuelle beslutninger om gymnaster, som falder uden for normen. Disse beslutninger er suverænt gymnastikafdelingens, og skal respekteres.

Det er hovedinstruktøren på det enkelte hold, som har den direkte kontakt med forældrene på vores børne- og ungehold – alternativt den voksne medinstruktør. Den kontakt bør ikke forekomme mellem mini- og hjælpeinstruktører og forældre om vores medlemmer.

 

Billeder på Internettet og i Tune Hallerne

Vi overholder de regler, der er gældende i Persondataloven, hvilket betyder:

Portrætbilleder

Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke, at offentliggøre portrætbilleder og holdbilleder på Internettet.

Situationsbilleder

Defineres som billeder, hvor en situation eller aktivitet er formålet med billedet f.eks. gymnastikopvisning, aktivitetsdage og holdaktiviteter. Billederne skal være harmløse og de på billederne må derfor ikke føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

 

Aflysning af træning

Det kan forekomme, at træninger bliver aflyst p.g.a. sygdom, events m.v. - der ydes ikke erstatning for disse, hverken i anden træningsdag eller økonomisk.

 

Ferier og helligdage

Afdelingen holder ferie samtidig med Tune Skole i uge 8 og 42, samt alle Helligdage. Andet kan meldes ud på de enkelte hold. Afdelingen er sporadisk til at kontakte ude for sæsonerne på mail.

 

Retningslinjer for Alkohol- og Rusmiddelpolitik

Vi henviser til Hovedforeningens politik, som er gældende for hele Tune IF

 

Retningslinjer for kommunikation

Vi henviser til Hovedforeningens politik, som er gældende for hele Tune IF