Jeannette Bahnsen
Formand, Medlem af HB
Elkærparken 24
4030 Tune

Jørgen Østergård
Kasserer, Suppl. HB
Bondestien 14
4030 Tune
T: 25113565

Rikke Ørberg
Bestyrelsesmedlem
Løvkærparken 87
4030 Tune
T: 40996774

Tenna Miklasz-Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Lundegårdshegnet 110
4030 Tune
T: 61286622

Linda Svendsen
Bestyrelsesmedlem
Hvidkløvervej 8
4030 Tune
T: 28 10 03 01

Karin Housted
Bestyrelsesmedlem
Nordgårdsvej 89
4030 Tune
T: 22619105