Turneringsplaner vil blive ophængt i klubhuset og fremsendt på deltageres e-mail inden
lørdag d. 13. maj.
Indbetaling af deltagergebyr inden kampstart, dog senest fredag d. 19. maj.
Pris for deltagelse, kr. 50,- pr. deltager pr. række.
Deltagergebyr indsættes på konto 5396-0251726, med angivelse af: ’Dimo’ + medlemsnummer
og navn.