Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Tune IF: specialafdeling Karate

Tune IF Karate har eksisteret i Tune IF som en del af Center for Bedre Livskvalitet (CBL) med en forældregruppe, med Lars Skafte (Mathias’) far som formand. Eftersom Lars ikke har nogen direkte forbindelse med Karate efter Mathias er flyttet, har vi besluttet at sige tak for samarbejdet, og lade ham fokusere på løbeklubben. Vi havde forstået at vi kunne ”nøjes” med at holde et ”forældremøde” og vælge en ny formand og kasserer. 

Siden det møde, hvor vi valgte Jane som formand og Kennet som kasserer, er vi blevet gjort opmærksom på at det vil være en god ide at gøre Karate til en formel specialafdeling under Tune IF Karate. For at opnå dette, skal vi afholde en stiftende generalforsamling. Tidspunktet for denne generalforsamling bliver mandag d. 2. marts 2020 kl 18:10 (efter træning). 

 

Dagsorden jf Tune IF’s vedtægter § 10.c

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Beretning (herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet).

4. Regnskab. – Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. 

5. Indkomne forslag (skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 

6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 

7. Valg: 

     a. Formand i ulige år – kasserer i lige år. 

     b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

     c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (skal være medlem af afdelingsbestyrelsen, jfr. § 6.a.). 

     d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

     e. Revisor og revisorsuppleant. 

     f. Evt. underudvalg. 

8. Eventuelt