Ved opførelsen af Tune Hallen blev der indrettet et lokale med forstærkede gulvliggere m.m. for at kunne tilgodese oprettelse af en billardafdeling.

I efteråret 1971 gik man så i gang med at få en billardafdeling op at stå. Der blev indkøbt et 1/1 match-bord, samt lånt et 3/4 match-bord og i foråret 1972 blev afdelingen spillemæssigt startet. I 1973 indmelder man sig i Sjællands Billard Union. Afdelingen havde da ca. 30 medlemmer. I 1975 indkøbtes yderligere et 1/1 match-bord, og medlemstallet steg til ca. 50. Sportsligt gik det godt for afdelingen, således blev man Sjællandsmester i 5.division i 1977. I 2018 udvidede afdelingen med et 3 turnerings bord.

Gennem årene har afdelingen haft en rimelig konstant medlemsskare, uden på noget tidspunkt at være overbooket.

Afdelingen deltager med 2 turneringshold i DDBU og har i dag 26 medlemmer.