Tune IF Billard afholder

Generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 i Billard lokalet

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter.

Forslag skal være formand Steen Olsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.