Tune IF Billard & Dart afholder
Generalforsamling

Torsdag d. 25. januar 2024 kl. 19.00
Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter

Forslag skal være formand Frantz Johansen
i hænde på billard@tune-if.dk senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i Logen/Billard Klubben.
Tilmelding/afmelding til formanden på billard@tune-if.dk
eller 25 30 65 98 senest 18. januar 2024