Denne idrætsgren blev startet i 1937 med spillested i den gamle skoles gymnastiksal. Datidens krav til egnet spillested var ikke så store, men i Tune var forholdene bedre end mange andre steder, idet der var rimeligt højt til loftet, kun nogle nedhængende bomme og en kakkelovn, der stod lidt inde på banen i den ene ende af salen, kunne genere.

Det var hovedsagelig motionsspil, men også venskabskampe, der blev dyrket i starten, men allerede i 1942 meldte man sig ind i Sjællands Badminton Kreds og mere organiserede turneringer blev indført. Dette blev dog ret hurtigt ændret, idet krigen satte en midlertidig stopper for aktiviteterne. Det var vanskeligt at skaffe bolde og ketsjere og Tune skoles gymnastiksal blev også besat af tyskerne i en længere periode. Først i 1963, da den nye skoles gymnastiksal blev taget i brug, begyndte afdelingen at vokse, men den helt store udvikling skete, da Tune Hallen i 1971 blev taget i brug.

Op gennem 70'erne steg medlemstallet støt og var f.eks. i 1984 på 640 medlemmer, hvoraf ikke mindre end 140 var ungdomsspillere, som opnåede flere Lands- og Danmarksmesterskaber, og en enkelt spiller blev endda Europamester og fik landsholdsstatus. Et sådant aktiv trækker altid endnu flere unge til.

Afdelingen deltager i holdturneringer under såvel Sjællands Badminton Kreds som Amtsforeningen, og der er gennem årene opnået mange fine placeringer. Såvel ungdom som senior deltager fortsat i amts- og landsmesterskaber og det er blevet til mange mesterskaber såvel individuelt som for hold.

Ungdomsafdelingen har siden 1981 fået økonomisk støtte fra den oprettede støtteforening "Gråmulerne".

Gennem de senere år er der sket en medlemstilbagegang, hvilket både kan skyldes de små årgange, men også at andre idrætsgrene "trækker" mere. en samme tendens ses også på landsplan.

Afdelingen har i dag over 300 medlemmer.