Tune IF Badmintonafdeling afholdte generalforsamling

torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand René Larsen, badminton@tune-if.dk
i hænde 8 dage før generalforsamlingen.