Tune IF Badmintonafdeling afholder generalforsamling

mandag den 27. marts 2023 kl. 19.00 i Tune-Hallen

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand René Larsen i hænde
badminton@tune-if.dk
senest 8 dage før generalforsamlingen.


Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning senest torsdag d. 22. marts: HER