Tune IF Svømmeafdeling
Dato for kommende generalforsamling
offentliggøres snarest muligt

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter.

Forslag skal være formand Camilla Beckmann i hænde 8 dage før generalforsamlingen.