Tune IF Svømnig afholder generalforsamling

torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.30 i Tune-Hallen

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Camilla Beckmann i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.