Camilla Beckmann
Formand
4030 Tune

Marianne Sørensen
Kasserer & næstformand
2670 Greve

Michael Kjær Kristensen
Bestyrelsesmedlem
2690 Karlslunde

Kenneth Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve

Thomas Dahl Sørensen
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve

Charlotte Lorentzen
Faglig ansvarlig

Belinda Thune
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve