Medlemskab og kontingent.

På den stiftende generalforsamling 28. oktober 2021 besluttedes følgende kontingenter, som vil træde i kraft fra og med 1. januar 2022:

A-medlemskab.

A-medlemmer vil gennem klubbens forventede medlemskab af Dansk Skak Union få adgang til deltagelse i udadvendte turneringer
repræsenterende Tune IF Skak.

A-medlemskontingent.

Kontingentet inkluderer både bidrag til Tune IF hovedforening og til Dansk Skak Union.

 

Kvartalskontingent

Årskontingent

Barn op til 15 år

177,50 kr.

710,00 kr.

Ungdom fra det år man fylder 15 år

212,50 kr.

850,00 kr.

Voksen fra det man fylder 21 år

252,50 kr.

1010,00 kr.

Senior fra det kvartal man fylder 65 år

212,50 kr.

850,00 kr.

 

B-medlemskab.

B-medlemmer kan spille skak i klubben, men kan ikke deltage i udadvendte turneringer repræsenterende klubben.
Medlemskabet retter sig til skakinteresserede, som ønsker at prøve at spille klubskak, men ikke er klar til turneringsskak.
Medlemskabet kan efter medlemmets ønske når som helst ændres til A-medlemskab mod betaling af A-medlemskontingent fremadrettet.


B-medlemskontingent.

Kontingentet inkluderer bidrag til Tune IF hovedforening.

 

Kvartalskontingent

Årskontingent

Alle

125,00 kr.

500,00 kr.