Indmeldelse:
Ved henvendelse til formand Mogens Westergaard, telefon 24 52 43 39
eller kasserer Finn Fejrskov, telefon 3036 4941, e-mail skak@tune-if.dk, eller ved fremmøde på klubaften.