Vi er aktuelt i opstartsfasen.

Der holdes klubaften hver onsdag kl. 18.30, hvor alle kan deltage. Formel indmeldelse kan ske straks med gratis kontingent resten af 2021, kontingentbetaling vil starte fra nytår 2022.