Tune IF Petanque afholder

Generalforsamling

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 i Tune Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter

Forslag skal være Næstformanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.