Denne idrætsgren er Tune IF´s yngste, idet man først i 1994 nedsatte et udvalg for at forsøge at starte sådan en aktivitet. Det viser sig hurtigt, at der er en bæredygtig medlemskreds og året efter søger man om lov til at anlægge deciderede baner. Man har hidtil spillet på grusbanen, hvilket ikke var optimalt.

I 1996 anlægges der, med frivillig arbejdskraft, hele 12 baner og dermed bliver forholdene væsentlig forbedret for denne aktivitet.

Der afholdtes stiftende generalforsamling den 23. april 1996, og Petanque afdelingen bliver en selvstændig afdeling under Tune IF.

Afdelingen får yderligere forbedret forholdene, idet man sidst i 1997 kan indvie et lysanlæg, og i foråret 1998 får man et mindre samlingslokale i form af en skurvogn.

Men da lokalefaciliteterne er blevet for små, får vi derfor et nyt klubhus den 1. maj 2000.

Afdelingen er medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF) og landsdelsforeningen (DGI) og deltager i turneringer som arrangeres af såvel DPF og DGI.