Er du endnu ikke medlem endnu, kan du blive det for 200 kr.

Du indbetaler til  vores konto i AL Bank 5396 - 0252595.