Er du endnu ikke medlem endnu, kan du blive det for 200 kr.

Du indbetaler til  vores konto i AB Bank 5396 - 0252595.

Har du allerede betalt i 2021, gælder den betaling også for medlemsskab i 2022.