Tune IF Discgolf afholder generalforsamling

Mandag d. 21. februar 2022 kl. 18.00 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være kasserer Henrik Hugo på hhn.nr1@gmail.com
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på mad og mulighed for at få indflydelse på, hvad vi vil med foreningen, både som bestyrelsesmedlem og som almindeligt medlem af foreningen. Så om du har lyst til at stille op til bestyrelsen, eller om du blot vil være medlem af foreningen, så kom og vær med til at finde ud af, hvad vi har lyst til at gøre med vores forening.

Tilmelding til mad for medlemmer på hhn.nr1@gmail.com

Drikkevarer betaler I selv.