Turneringsvindere februar 2024

Mandagsholdet:

Jørgen Ypkendanz og Lene Larsen

Onsdagsholdet:

Nord-Syd: Leif Harbo og Lene Keppie

Øst-Vest: Poul Wellingdorf og Lis Rasmussen.              Vinvindere: Lilian Kildholt og Kaj Bjerregaard

 

      
            Jørgen og Lene                                                Leif og Lene                                                            Lilian og Kaj