Turneringsvindere februar 2023

Mandagsholdet:

Jette Andreasen og Bente Ruus                         

Onsdagsholdet:

Nord/Syd: Leif Harbo og Lene Keppie

Øst/Vest:  Jørli Wahlers og Anni Nielsen

 

       

              Jette                                                     Leif og Lene                                                                    Jørli og Anni