Spil 7-2016

Tune IF Bridge


Oktober 2016

I zonen: Nord/Syd

U zonen: Øst/Vest

Kortgiver: N


Dette er et meget interessant spil, som giver anledning til mange overvejelser og mange mældemæssige udfordringer.
Prøv selv at melde kortene, før I ser nedenstående resultat. God fornøjelse.

 

Slutkontrakten blev 5 hjerter: En udgang med 11 stik.

Øst har 2 femfarver og åbner oppefra med 1 hjerter. Syd har en meget stærk hånd i spar med 8 stik. Han er for stærk til bare at melde 1 spar (en indmelder viser 10 – 16 HP og en 5 farve). Han er fristet til at sige 4 spar direkte, for makker har forhåndspasset, så der er næppe slem i kortene. Han vælger at double i den hensigt at melde frivilligt næste gang. På den måde viser han en stærkere hånd end en almindelig indmelding gør. Vest er glad for makkers hjerterfarve og kan med støttepoint melde 4 hjerter. Nord er nu fritaget for at svare på Syds dobling og melder pas. Det samme gør Nord. Øst kigger på sin hånd. Der er ikke mange stik i modspil, så han melder 5 hjerter.

5 hjerter bør være slutkontrakten, og den vinder 11 stik uanset modspillet.

Hvis N/S melder 5 spar som offermelding, så skal Vest strafdoble. Vest starter så med klør Es, dernæst klør konge og klør til trumf. Øst skal også have for hjerter Es. Det giver 9 stik til N/S, altså 2 for lidt. N/S er i zonen og kontrakten er doblet, så det koster 500. Øst/Vest er uden for zonen, så 5 hjerter med 11 stik giver 450.

Spillet viser tydeligt, at zonestillingen tit er afgørende. Havde N/S været uden for zonen, havde offermeldingen været fin.