Historie

Tune Idrætsforening er stiftet 20. juni 1924, kun med fodbold på programmet, men allerede året efter blev gymnastik tilføjet, og senere er en række andre sportsgrene optaget.

Tune IF består i dag af en hovedafdeling og 12 selvstændigt ledede underafdelinger. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt 1 medlem fra hver afdeling, valgt af afdelingens aktive medlemsskare.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj, og foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Foreningens formålsparagraf er "at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktiviteter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger".
Foreningen er medlem af Dansk Idræts Forbund og Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund, lige som hver afdeling er medlem af de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund.

Tune IF har i dag knapt 4200 aktive medlemmer og de 12 afdelinger er Badminton, Billard, Bordtennis, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Karate, Motionscenter, Petanque, Svømning, Tennis og Trim.

Foreningen er hjemmehørende i Tune Sogn v/ Tune-Hallerne, dog foregår svømme-afdelingens aktiviteter i Greve's internationale svømmehal. Foreningen råder over 3 idrætshaller, alle med internationale mål, 4 tennisbaner med kunstgræsbelægning, 1 opvisningsbane for fodbold, 1 grusbane og en boldfælled med plads til ca. 4 á 5 fodboldbaner samt 12 petanquebaner. Foreningen har bestyrelses- og klublokaler i Tune Hallerne, og Tennis- og Fodbold-/Trimafdelingerne har egne klubhuse.