Tune IF Trim afholder

Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i Tune-Hallen (logen)

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter

Forslag skal være formand Svend Heiselberg i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen.