Generalforsamling

Tune IF Håndbold indkalder til den årlige generalforsamling onsdag d 19. april kl 19.00 i Logen. Dagsorden i henhold til Tune IF’s vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt 😊