Tune IF e-Sport
afholder generalforsamling
?

Dagsorden i.h.t. Tune  IF´s vedtægter
Forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen