09. feb 2022 17:00, Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune, 1-2 timer

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Tune If Bridge onsdag den 9. februar 2022 efter turneringen. Det vil sige ca. kl. 17.00.

Vær opmærksom på, at i henhold til vedtægterne skal eventuelle forslag være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne behandles på denne.

Dagsorden fremsendes 7 dage før generalforsamlingen.

 

Der vil blive serveret 2 stykker smørrebrød til hver samt drikkevarer.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig senest den 2. februar.