14. jun 2021 17:00, Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune, 1-2 timer

 

Kære Bridgemedlemmer

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Tune If Bridge mandag den 14. juni 2021 kl. 17.00 i Borgerhuset.

 

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt, at I giver mig besked om I deltager senest den 6. juni.

 

Der vil blive serveret 2 stykker smørrebrød til hver samt drikkevarer.

 

Såfremt jeg ikke hører noget senest den nævnte dato, vil jeg tillade mig at betragte det, som om I ikke deltager.

 

Vær opmærksom på, at eventuelle forslag skal være formanden (mig) i hænde senest 8 dage før generalforamlingen for at kunne behandles.

 

Dagsordenen fremsendes 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet for 2020 og Budgettet for 2021 har I allerede modtaget.

 

Med Bridgehilsen

 

Jørgen Ypkendanz

formand