05. feb 2020 17:00, Sundheds- og Idrætshuset, Skolegade 9A, 4030 Tune, Varighed 1-2 timer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tune IF Bridge

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.00 i Idrætshuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

En specificeret dagsorden vil blive fremsendt inden generalforsamlingen.

Ifølge Tune Idrætsforenings vedtægter § 4.a skal generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

De §§ der gælder for afdelinger under hovedforeningen fremgår af §§ 8.a. – 14.

Af § 10.c. fremgår det, at ordinær generalforsamling skal afholdes senest den 15. april.

Af § 10.c. nr. 5 fremgår det, at forslag skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

De gældende vedtægter for Tune Idrætsforening er sammen med denne indkaldelse fremsendt pr. mail til klubbens medlemmer.

 

Tune, den 7.januar 2020

Jørgen Ypkendanz

formand