Møde om persondata loven.

Kære alle

Indbydelse til orienterende møde om den nye persondataforordning

Som oplyst i vort informationsbrev af 12. juni afholder vi et orienteringsmøde i Tunehallen

Onsdag den 29. august kl. 19.00', hvor vi vil gennemgå de enkelte områder og krav i henhold til den nye Persondataforordning samt de aftaler der skal bringes på plads i forhold til de enkelte bestyrelser, trænere m.v.

Der er mødepligt for en og gerne flere fra hver afdeling eller udvalg.

Venligst svar hvad enten i deltager eller ikke deltager på nedenstående formular.

Med venlig hilsen
TUNE IF
Persondataudvalget
v/Dorthe, Christina, Bent og Lise