Tune IF Trimafdeling afholder

Generalforsamling

Da vi d.d. ikke ved om vi må holde en forsamling på over 50 indendørs, afholder vi vores generalforsamling på et senere tidspunkt

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen