Tune IF Trimafdeling afholder

Generalforsamling

Torsdag den 6. august 2020 kl. 19.00 i Klubhuset, Skolegade 9A

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen