Et medlem kan reservere en bane sammen med en gæst (ikke medlem). Man booker med sit eget medlemsnummer, samt med navnet "gæstespiller". En gæstetime koster 50,- kr. og afregnes inden spilletimen anvendes ved overførsel til tennisafdelingens bankkonto, med anførsel af eget medlemsnummer og spilletidspunkt.

Konto i Nordea er: 2280 - 3485198295